International Standard Classification of Education

De door de Verenigde Naties aanbevolen internationale meerdimensionale onderwijsclassificatie van UNESCO.
Deze deelt opleidingen in op basis van de kenmerken niveau, volgorde waarin opleidingen worden gevolgd, toegeleiding naar vervolgonderwijs dan wel arbeidsmarkt, inhoud van het onderwijs (algemeen/beroeps), cumulatieve duur van een opleiding in voltijdequivalenten, de rangorde in de hiërarchie van nationale examens in het hoger onderwijs en de studierichting.
De huidige versie van de internationale onderwijsclassificatie naar niveau van de UNESCO is de International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011). De ISCED 2011 is in november 2011 in zijn definitieve vorm aangenomen in de UNESCO general conference als de gereviseerde opvolger van de ISCED 1997. Rond 1965 leidde de behoefte aan een standaardindeling voor het onderwijs voor internationaal vergelijkend onderzoek tot initiatieven van de Unesco om te komen tot de ISCED. De eerste versie werd in 1975, na intensief internationaal overleg, vastgesteld en voor gebruik aan de lidstaten aanbevolen.
De huidige versie van de internationale onderwijsclassificatie naar richting van de UNESCO is de International Standard Classification of Education - Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013).