Microdatabestanden

 1. azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
 2. azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
 3. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 4. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 5. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 6. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 7. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 8. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 9. Do: Doodsoorzaken
 10. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 11. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 12. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 13. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 14. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 15. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 16. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 17. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (opvolger van zorgzvtab)
 18. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 19. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 20. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 21. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 22. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 23. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 24. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 25. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 26. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 27. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 28. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 29. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 30. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 31. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 32. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 33. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 34. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 35. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 36. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 37. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 38. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 39. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 40. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 41. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 42. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 43. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 44. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 45. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 46. LMR: Landelijke Medische Registratie
 47. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 48. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 49. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 50. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 51. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 52. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 53. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 54. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 55. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 56. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 57. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 58. NIVEL data met CBS microdata: procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata
 59. Obw, 2016
 60. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 61. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 62. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 63. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 64. POLS basis: basismodule van het POLS
 65. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 66. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 67. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 68. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 69. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 70. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 71. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 72. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 73. Sdi: Sociaal domein index
 74. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 75. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 76. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 77. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 78. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 79. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 80. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 81. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (voorheen CAKZzv), vervangen vanaf 2009 door gebzzvtab.
 82. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 83. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 84. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten