Microdatabestanden

 1. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 2. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 3. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 4. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 5. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 6. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 7. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 8. Blv2020: Belevingen
 9. Blv2021: Belevingen
 10. Blv2022: Belevingen
 11. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 12. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 13. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 14. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 15. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 16. Dementieindicatievektis: Vektis dementieindicatoren
 17. Dementiepopulatievektistab: Vektis dementiepopulatie
 18. Do: Doodsoorzaken
 19. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 20. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 21. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 22. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 23. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 24. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 25. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 26. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 27. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 28. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 29. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 30. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 31. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 32. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 33. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 34. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 35. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 36. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 37. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 38. Gecon: Gezondheidsenquête 2021
 39. Gecon: Gezondheidsenquête 2022
 40. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 41. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 42. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 43. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 44. Gemon 2022: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 45. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 46. GGD COVID19 besmettingsmeldingen
 47. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 48. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 49. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 50. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 51. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 52. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 53. Ggzdeclvektis: Declaraties voor verrichtingen in de GGZ
 54. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 55. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 56. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 57. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 58. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 59. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 60. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 61. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 62. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 63. LMR: Landelijke Medische Registratie
 64. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 65. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 66. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 67. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 68. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 69. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 70. Lsm2021: Leefstijlmonitor 2021
 71. Lsm2022: Leefstijlmonitor 2022
 72. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 73. Mszdgaddongeneesmvekttab: Add-on geneesmiddelen
 74. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 75. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 76. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 77. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 78. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 79. Obw, 2016
 80. Obw2016-2022, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022
 81. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 82. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 83. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 84. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 85. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 86. POLS basis: basismodule van het POLS
 87. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 88. Populatie_PS_Zorginstellingen: Populatie productiestatistiek
 89. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 90. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 91. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 92. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 93. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 94. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 95. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 96. Sdi: Sociaal domein index
 97. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 98. Sgin2022: Seksuele gezondheid in Nederland 2022
 99. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 100. SO25_2022: Seks onder je 25e in 2022
 101. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 102. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 103. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 104. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 105. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 106. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 107. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 108. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 109. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 110. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 111. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 112. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 113. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 114. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 115. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 116. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten