Microdatabestanden

 1. azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
 2. azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
 3. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 4. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 5. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 6. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 7. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 8. Do: Doodsoorzaken
 9. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 10. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 11. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 12. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 13. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 14. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 15. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 16. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (opvolger van zorgzvtab)
 17. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 18. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 19. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 20. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 21. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 22. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 23. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 24. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 25. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 26. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 27. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 28. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 29. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 30. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 31. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 32. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 33. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 34. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 35. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 36. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 37. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 38. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 39. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 40. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 41. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 42. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 43. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 44. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 45. LMR: Landelijke Medische Registratie
 46. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 47. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 48. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 49. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 50. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 51. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 52. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 53. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 54. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 55. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 56. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 57. NIVEL data met CBS microdata: procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata
 58. Obw, 2016
 59. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 60. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 61. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 62. POLS basis: basismodule van het POLS
 63. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 64. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 65. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 66. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 67. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 68. ps_zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 69. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 70. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 71. Sdi: Sociaal domein index
 72. Sgin2017: Sexuele gezondheid in Nederland 2017
 73. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 74. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 75. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 76. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 77. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 78. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (voorheen CAKZzv), vervangen vanaf 2009 door gebzzvtab.
 79. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 80. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 81. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten