Microdatabestanden

 1. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 2. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 3. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 4. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 5. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 6. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 7. Blv2020: Belevingen
 8. Blv2021: Belevingen
 9. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 10. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 11. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 12. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 13. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 14. Do: Doodsoorzaken
 15. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 16. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 17. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 18. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 19. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 20. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 21. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 22. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 23. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 24. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 25. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 26. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 27. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 28. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 29. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 30. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 31. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 32. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 33. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 34. Gecon: Gezondheidsenquête 2021
 35. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 36. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 37. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 38. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 39. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 40. GGD COVID19 besmettingsmeldingen
 41. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 42. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 43. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 44. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 45. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 46. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 47. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 48. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 49. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 50. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 51. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 52. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 53. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 54. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 55. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 56. LMR: Landelijke Medische Registratie
 57. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 58. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 59. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 60. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 61. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 62. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 63. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 64. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 65. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 66. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 67. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 68. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 69. Obw, 2016
 70. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 71. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 72. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 73. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 74. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 75. POLS basis: basismodule van het POLS
 76. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 77. Populatie_PS_Zorginstellingen: Populatie productiestatistiek
 78. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 79. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 80. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 81. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 82. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 83. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 84. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 85. Sdi: Sociaal domein index
 86. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 87. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 88. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 89. Vektis Dementie: indicatoren en populatie
 90. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 91. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 92. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 93. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 94. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 95. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 96. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 97. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 98. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 99. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 100. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 101. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 102. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 103. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 104. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten