Microdatabestanden

 1. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 2. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 3. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 4. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 5. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 6. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 7. Blv2020: Belevingen
 8. Blv2021: Belevingen
 9. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 10. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 11. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 12. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 13. Do: Doodsoorzaken
 14. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 15. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 16. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 17. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 18. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 19. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 20. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 21. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 22. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 23. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 24. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 25. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 26. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 27. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 28. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 29. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 30. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 31. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 32. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 33. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 34. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 35. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 36. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 37. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 38. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 39. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 40. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 41. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 42. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 43. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 44. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 45. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 46. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 47. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 48. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 49. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 50. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 51. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 52. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 53. LMR: Landelijke Medische Registratie
 54. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 55. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 56. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 57. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 58. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 59. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 60. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 61. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 62. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 63. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 64. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 65. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 66. Obw, 2016
 67. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 68. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 69. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 70. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 71. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 72. POLS basis: basismodule van het POLS
 73. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 74. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 75. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 76. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 77. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 78. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 79. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 80. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 81. Sdi: Sociaal domein index
 82. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 83. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 84. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 85. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 86. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 87. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 88. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 89. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 90. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 91. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 92. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 93. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 94. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 95. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 96. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 97. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 98. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 99. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten