Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden

azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector

azwwge: Werkgeversenquête met informatie over werkgevers in de zorg- en welzijnssector, 2019

Lees meer over over azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector

azwwne: Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector, 2019

Lees meer over over azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen

Bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2019, longitudinaal

Lees meer over over Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index

CV_SLI: Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index, 2010,2012, 2014 en 2016

Lees meer over over CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

Lees meer over over dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
Do: Doodsoorzaken

Do:De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.1995 t/m 2012

Lees meer over over Do: Doodsoorzaken
Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland

Doodoorztab: Doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2019

Lees meer over over Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar

Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg (Wlz) van personen van 18 jaar of ouder, 2015-2018

Lees meer over over Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg met verblijf 18 jaar en ouder, 2015-2018

Lees meer over over Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik

Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie over Gezondheid en Zorg registers bestanden binnen de microdata omgeving

Lees meer over over Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
Gebwlztab: Personen Wlz-zorg

Gebwlztab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg, 2015-2018.

Lees meer over over Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen

Gebwmotab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen, 2015-2018

Lees meer over over Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
Gecon: Gezondheidsenquete 2010

Gecon 2010: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2010
Gecon: Gezondheidsenquete 2011

Gecon 2011: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2011
Gecon: Gezondheidsenquete 2012

Gecon 2012: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2012
Gecon: Gezondheidsenquete 2013

Gecon 2013: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2013
Gecon: Gezondheidsenquete 2014

Gecon 2014: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2014
Gecon: Gezondheidsenquete 2015

Gecon 2015: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2015
Gecon: Gezondheidsenquete 2016

Gecon 2016: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2016
Gecon: Gezondheidsenquete 2017

Gecon 2017: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2017
Gecon: Gezondheidsenquete 2018

Gecon 2018: De gezondsheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2018
Gecon: Gezondheidsenquete 2019

Gecon 2019: De gezondsheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Lees meer over over Gecon: Gezondheidsenquete 2019
Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012.

Lees meer over over Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, 2016

Lees meer over over Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ

Ggzdbcdiagnosetab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016

Lees meer over over GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ

GgzdbcgeleverdZorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2016

Lees meer over over GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

Lees meer over over GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2019

Lees meer over over Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2019

Lees meer over over Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ

Lbzbasistab: Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2018

Lees meer over over Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)

Lbzdiagnosentab; Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2018

Lees meer over over Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015

Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015. Bevat in de oneven jaren de thema’s bewegen en ongevallen.

Lees meer over over Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016

Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Lees meer over over Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017

Lsm 2017: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2017. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Lees meer over over Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018

Lsm 2018: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2018. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Lees meer over over Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)

medicijntab: Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen, 2006-2018

Lees meer over over Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten

Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Lees meer over over Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten

Mszsubtrajectentab: Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Lees meer over over Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten

Mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Lees meer over over Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
Obw, 2016

Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016 (OBW).

Lees meer over over Obw, 2016
pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet

Pgbwlzwmojwtab: Personen met een besteed PGB ten laste van Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, 2015 t/m 2018

Lees meer over over pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

Ps gezondheids- en welzijnszorg: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg,2003- 2013

Lees meer over over Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015

PS_Zorgpraktijkenrevisie: Productiestatistiek zorgpraktijken revisie 2015, 2015-2017

Lees meer over over PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen, 2013-2016

Lees meer over over Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering

Zvwzorgkostentab: Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009-2017.

Lees meer over over Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering