Microdatabestanden

 1. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 2. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 3. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 4. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 5. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 6. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 7. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 8. Blv2020: Belevingen
 9. Blv2021: Belevingen
 10. Blv2022: Belevingen
 11. Blv2023: Belevingen
 12. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 13. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 14. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 15. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 16. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 17. Dementieindicatievektis: Vektis dementieindicatoren
 18. Dementiepopulatievektistab: Vektis dementiepopulatie
 19. Do: Doodsoorzaken
 20. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 21. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 22. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 23. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 24. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 25. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 26. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 27. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 28. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 29. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 30. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 31. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 32. Gemon 2022: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 33. Gezondheidsenquête 2010-2023
 34. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 35. GGD COVID19 besmettingsmeldingen
 36. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 37. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 38. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 39. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 40. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 41. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 42. Ggzdeclvektis: Declaraties voor verrichtingen in de GGZ
 43. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 44. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 45. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 46. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 47. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 48. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 49. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 50. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 51. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 52. LMR: Landelijke Medische Registratie
 53. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 54. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 55. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 56. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 57. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 58. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 59. Lsm2021: Leefstijlmonitor 2021
 60. Lsm2022: Leefstijlmonitor 2022
 61. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 62. Mszdgaddongeneesmvekttab: Add-on geneesmiddelen
 63. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 64. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 65. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 66. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 67. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 68. Obw, 2016
 69. Obw2016-2022, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022
 70. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 71. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 72. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 73. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 74. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 75. POLS basis: basismodule van het POLS
 76. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 77. Populatie_PS_Zorginstellingen: Populatie productiestatistiek
 78. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 79. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 80. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 81. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 82. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 83. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 84. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 85. Sdi: Sociaal domein index
 86. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 87. Sgin2022: Seksuele gezondheid in Nederland 2022
 88. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 89. SO25_2022: Seks onder je 25e in 2022
 90. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 91. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 92. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 93. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 94. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 95. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 96. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 97. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 98. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 99. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 100. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 101. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 102. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 103. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 104. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 105. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten