Microdatabestanden

 1. Azwwge I: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
 2. azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
 3. Azwwne I: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
 4. azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
 5. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 6. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 7. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 8. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 9. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 10. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 11. Do: Doodsoorzaken
 12. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 13. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 14. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 15. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 16. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 17. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 18. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 19. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (opvolger van zorgzvtab)
 20. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 21. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 22. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 23. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 24. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 25. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 26. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 27. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 28. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 29. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 30. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 31. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 32. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 33. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 34. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 35. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 36. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 37. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 38. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 39. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 40. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 41. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 42. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 43. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 44. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 45. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 46. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 47. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 48. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 49. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 50. LMR: Landelijke Medische Registratie
 51. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 52. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 53. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 54. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 55. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 56. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 57. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 58. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 59. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 60. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 61. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 62. Obw, 2016
 63. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 64. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 65. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 66. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 67. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 68. POLS basis: basismodule van het POLS
 69. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 70. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 71. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 72. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 73. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 74. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 75. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 76. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 77. Sdi: Sociaal domein index
 78. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 79. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 80. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 81. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 82. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 83. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 84. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 85. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 86. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 87. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 88. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 89. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 90. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (voorheen CAKZzv), vervangen vanaf 2009 door gebzzvtab.
 91. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering