Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ

Dit bestand bevat gegevens over ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD). Opvolger van de LMR basis bestanden 1995-2012.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2013-2022.