Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de exploitatie en de productie van instellingen voor gezondheids- en welzijnszorg.