Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting

In de werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over werknemers die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken.1e meting, 2020 is niet doorgegaan vanwege corona, Bestanden beschikbaar over 2019, 2021, 2022 en 2023.