Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden

Een record in het microdatabestand bevat informatie over de leeftijd van personen bij overlijden in jaren Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1995-2022.