Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg

Het INDICAWBZ-bestand bevat gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2009-2014. Vanaf 2015 opgevolgd door INDICWLZTAB.