Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis

Leefeenheden waarvan de jongste persoon 18 jaar of ouder is die in jaar gebruik hebben gemaakt van Wmo-maatwerkvoorzieningen thuis waarvan de kosten voor rekening van de Wmo-2015 komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2019.