Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen

Het doel van de Gezondheidsmonitor is het verkrijgen van landelijk, regionaal en lokaal vergelijkbare cijfers over (determinanten van) gezondheid, de sociale situatie en de leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een samenwerkingsverband tussen GGD’en, RIVM en CBS. Het is een steekproef van personen. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een samenvoeging van gegevens over personen van 19 jaar of ouder uit de CBS Gezondheidsenquête en van de gegevens uit de Volwassenmonitor (VGZ) en de Ouderenmonitor (GZO) van alle 25 GGD’en. De data uit de CBS Gezondheidsenquête en die uit de onderzoeken van de GGD-en zijn samengebracht in één dataset en samen gewogen. Bestand beschikbaar over 2020.