Dementieindicatievektis: Vektis dementieindicatoren

In dit bestand zijn alle mensen opgenomen die volgens een of meer van de onderliggende bronnen mogelijk dementie hebben. Het bevat ook personen die door toepassing van de door Vektis opgestelde rekenregels en inclusiecriteria zijn uitgevallen. Onze procedure bij Vektis data: Partijen die gebruik willen maken van gegevens die door Vektis namens de zorgverzekeraars zijn geleverd aan het CBS, dienen daarvoor een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kan worden verkregen via microdataservices@cbs.nl. Longitudinaal bestand over de periode 2006 t/m 202402.