Blv2021: Belevingen

rapport
Aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. Elk jaar staat een ander, maatschappelijk relevant thema centraal. Belevingen is een landelijk onderzoek. In de meeste edities bestaat de doelpopulatie uit de volwassen (18+) bevolking die behoren tot particuliere huishoudens. In 2021 is voor een andere populatie gekozen: jongeren tussen de 12 en 25 jaar. In dit jaar was het onderzoek gericht op welzijn en stress bij jongeren. Ook kwam de invloed van de coronacrisis op het leven van jongeren aan bod en de mate waarin zij straatintimidatie ervaren. Bestand beschikbaar over 2021.