Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet

Personen die op peildatum ingeschreven staan in de BRP, verzekeringsplichtig zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet, ten minste zes maanden geen premie voor hun basisverzekering hebben betaald, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten (d.w.z. een verhoogde premie betalen aan het CAK) en 18 jaar of ouder zijn. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2022.