CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index

Het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) die gecombineerd werden uitgevoerd, is een 2-jaarlijks onderzoek dat vanaf 2010 in een samenwerkingsproject werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Bestanden per jaar beschikbaar over de jaren 2010, 2012, 2014, 2016, 2019 en 2020.