LMR: Landelijke Medische Registratie

Dit documentatierapport beschrijft de bestanden met gegevens die verkregen zijn uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). Van de LMR worden per jaar drie verschillende microdatabestanden ter beschikking gesteld, welke alle drie beschreven worden in dit documentatierapport. Deze microdatabestanden van de LMR bestaan uit een basisbestand, een diagnosebestand en een verrichtingenbestand. In het basisbestand zijn van elke opname in een ziekenhuis de basisgegevens opgenomen. Bestanden beschikbaar 1995-2012, opgevolgd door LBZBASISTAB en LBZDIAGNOSENTAB.