Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Personen van18 jaar of ouder die in jaar gebruik hebben gemaakt van Wmo zorg met verblijf waarvan de kosten voor rekening van de Wmo-2015 komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.