Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Personen van 18 jaar of ouder die in jaar gebruik hebben gemaakt van Wmo zorg met verblijf waarvan de kosten voor rekening van de Wmo-2015 komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2021.