Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg

De INDICWLZ-component bevat gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die wordt gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of uit een van de subsidieregelingen 'Eerstelijnsverblijf' (ELV), 'Eerstelijnsbehandeling' (EBH) of de subsidieregeling 'Algemene dagelijkse levensverrichtingen' (ADL). Opvolger van INDICAWBZTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.