Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf

Personen kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van eerstelijnsverblijf indien kortdurend verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Zvw-eerstelijnsverblijf. Experimenten worden buiten beschouwing gelaten.

Voor gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: SGZdata@cbs.nl. SGZ neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2017-2022