Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen

Dit bestand bevat gegevens uit het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG-register) van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het BIG-register wordt bijgehouden op grond van de gelijknamige wet. In de wet BIG worden medische handelingen aangewezen die niet door iedereen uitgevoerd mogen worden. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 1995-2023.