Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle geneesmiddelenverstrekkingen die vergoed zijn volgens aanspraak op farmaceutische zorg van de basisverzekering gezondheidszorg aan personen die in het statistiekjaar zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006-2022.