Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen

In het bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het zorgjaar minimaal 1 keer zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of de WMO (vanaf 2007) komen en waarvoor men een eigen bijdrage betaald heeft. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2004 t/m 2011. Is vanaf 2009 opgevolgd door GEBZZVTAB.