Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020

Het CBS heeft vanaf 2015 een nieuw onderzoek naar leefstijl opgezet met jaarlijks wisselende leefstijlthema’s: de Leefstijlmonitor (LSM). Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere instituten die deel uitmaken van het Consortium Leefstijlmonitor.
In de oneven jaren worden de thema’s bewegen/sport en ongevallen uitgevraagd. In de even jaren worden de thema’s roken, alcohol en drugs uitgevraagd. In de Leefstijlmonitor worden voor een deel dezelfde kernvragen gesteld als in de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête levert de kerncijfers over leefstijl. In de Leefstijlmonitor wordt uitgebreider ingegaan op de betreffende thema’s. Beschikbaar over de jaren 2015 t/m 2020.