VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis

Het bestand bevat informatie over de adviezen die door VeiligThuis-organisaties in de verslagperiode zijn gegeven aan adviesvragers. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2019-2023.