Obw2016-2022, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022

Dit bestand bevat gegevens over “Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022 uitgevoerd door CBS in opdracht van RIVM. ”De eerste keer dat het onderzoek is uitgevoerd was in 1977. In totaal is het onderzoek zes keer uitgevoerd tot in 2008, toen was het nog CAPI. Het CBS heeft in 2016 het onderzoek voor RIVM voor het eerst CAWI uitgevoerd onder de naam ‘Onderzoek Beleving Woonomgeving’ (OBW). De editie van 2016 was dus de zevende keer. RIVM heeft in 2018 het CBS wederom gevraagd het onderzoek uit te voeren, maar ditmaal voor een periode van 4 aansluitende waarneemjaren (2019 t/m 2022). De editie van 2022 is dus de elfde keer dat het onderzoek is uitgevoerd.De vraagstelling voor hinder is vanaf 2008 in overeenstemming gebracht met de ISO/TS 15666/ internationaal gebruikte vraagstelling. Dit is een standaardisering van de vraagstelling naar hinder zoals dit ook in ander nationaal en internationaal onderzoek wordt toegepast. Naast deze standaard vraagstellingen, wordt elke keer een aantal thema-blokken toegevoegd. In 2016 werd ingezoomd op geluidhinder door wegverkeer en de factoren die er - naast de blootstelling aan geluid - voor zorgen dat iemand wel of geen hinder ondervindt. Waar in 2019 veel vragen over ‘trillingen’ gingen van allerlei soorten verkeer, is deze focus wat algemener geworden in 2020. In 2021 lag de focus vooral op (geluids)hinder van kleine burgerluchtvaart (sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes), helikopters en drones. Bij de laatste editie in 2022 is de focus weer algemener geworden.