Prnl: Perinatale Registratie Nederland

Dit bestand is het resultaat van samenvoeging van gegevens welke afkomstig zijn van: Perined, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Doodgeborenenbestand. Een record in het microdatabestand bevat informatie over moeders en kinderen, waarbij de kinderen de eenheid van het bestand zijn. Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2004-2016.