Prnl: Perinatale Registratie Nederland

Dit bestand is het resultaat van samenvoeging van gegevens welke afkomstig zijn van: Perined, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Doodgeborenenbestand. Een record in het microdatabestand bevat informatie over moeders en kinderen, waarbij de kinderen de eenheid van het bestand zijn.