Gecons: Gecon Simulatiegewichten

Om onderzoekers in staat te stellen de uitkomsten van de simulaties te reproduceren, stelt het CBS simulatieweegfactoren beschikbaar voor de onderzoeksjaren 2014 tot en met 2019. Door deze bestanden te koppelen aan de betreffende GECON-jaarbestanden en het gekoppelde bestand vervolgens te wegen met de simulatieweegvariabelen, kunnen de simulatie uitkomsten gereproduceerd worden.