Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland

De vkdtab bevat de vervoerskenmerken van personen die binnen 30 dagen na een verkeersongeval op de openbare weg in Nederland zijn overleden. De definitie van een verkeersdode is een weggebruiker die is overleden ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg die verband hield met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig was betrokken. Personen die dertig dagen of meer na de ongevalsdatum overlijden worden niet als verkeersdode geteld. Zowel ingezetenen als niet-ingezetenen komen voor in dit bestand.Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1996-2023.