VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis

Dit bestand bevat informatie over overdrachten door Veilig Thuis. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2019-2023.