Catalogus microdata

Onder strikte voorwaarden kunnen instanties microdata gebruiken om zelf onderzoek te doen. Hieronder ziet u per thema de recentste documentatierapporten van de beschikbare microdatabestanden. De zoekfunctie op het ODISSEI Portal kan behulpzaam zijn bij het vinden van bestanden.: