pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet

Het PGBWLZWMOJW bestand bevat de declaraties van personen met persoonsgebonden budgetten (pgb) die ze hebben ingezet voor zorg en/of voorzieningen die gefinancierd zijn uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of de Jeugdwet.

Het bestand bevat gegevens over de budgethouders, over de budgetten en over de declaraties.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.