Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting

In de werkgeversenquête (WGE) wordt informatie verzameld over werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over het personeelsbestand, of men tekorten verwacht en hoeveel vacatures er zijn. Daarnaast gaat het over de thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. 2e meting bestanden beschikbaar over 2019, 2021, 2022 en 2023.