Dementiepopulatievektistab: Vektis dementiepopulatie

Vektis heeft op basis van declaratie-informatie uit verschillende bronnen de populatie van mensen met dementie vastgesteld. In het bestand dementiepopulatie staan de mensen die volgens de rekenregels/inclusiecriteria van Vektis tot de Vektis-populatie van mensen met dementie worden gerekend. Deze criteria zijn te vinden op de Vektis-website. Onze procedure bij Vektis data : Partijen die gebruik willen maken van gegevens die door Vektis namens de zorgverzekeraars zijn geleverd aan het CBS, dienen daarvoor een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kan worden verkregen via microdataservices@cbs.nl  De aanvrager dient het aanvraagformulier te sturen naar informatieverzoek@vektis.nl. Bestanden per jaar beschikbaar van 2017 t/m 2022.