dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten.