Do: Doodsoorzaken

De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1995 t/m 2012. Vanaf 2013 opgevolgd door Doodoorztab.