Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus

In dit bestand staan de personen die JeugdzorgPlus ontvangen hebben gedurende het jaar. JeugdzorgPlus is bedoeld voor personen tot 18 jaar. Deze personen hebben ernstige gedragsproblemen, en lijden vaak ook aan een ernstige stoornis of gebrek. In uitzonderlijke gevallen wordt JeugdzorgPlus voortgezet tot de leeftijd van 21 jaar.