Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020

Er is een lange traditie van onderzoek naar stiefgezinnen dat vooral gericht is op gezinnen met jonge kinderen. Het project “Ouders en Kinderen in Nederland” richt zich op volwassen kinderen (geboren tussen 1971 en 1991) en hun ouders/opvoeders. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen of het opgroeien in een “standaard gezin” (bij je beide biologische ouders) tot andere uitkomsten leidt dan het opgroeien in een “niet standaard gezin” (niet bij je beide biologische ouders).

In 2020 heeft er een herbenadering plaatsgevonden van de ankers uit het onderzoek van 2017. Dit om de relaties tussen ankers en andere familieleden te kunnen volgen door de tijd heen. Respondenten die bij het eerste onderzoek hebben aangegeven te mogen worden herbenaderd werden in 2020 voor OKiN nogmaals gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek is geheel in samenwerking gedaan met een team van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij hebben geld binnen gehaald van de Europese Commissie om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.Het CBS was verantwoordelijk voor de dataverzameling van het project en de oplevering van de databestanden. Het team van de UvA is betrokken geweest bij de planning van het veldwerk, de ontwikkeling, bouw en het testen van de vragenlijst. Bestand beschikbaar over 2020.