Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland

rapport

Overleden personen die op het moment van overlijden ingeschreven stonden in de GBA. Bevat alle onderliggende doodsoorzaken van personen die in de BRP ingeschreven waren en zijn overleden sinds statistiekjaar 2013. Daarnaast is voor de personen die overleden zijn aan een niet-natuurlijke dood ook het belangrijkste letsel en de locatie van het ongeval opgenomen.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2013-2023 (t/m augustus).