Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Personen met een zintuiglijke handicap, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura. Partijen die gebruik willen maken van gegevens die door Vektis namens de zorgverzekeraars zijn geleverd aan het CBS, dienen daarvoor een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kan worden verkregen via microdataservices@cbs.nl De aanvrager dient het aanvraagformulier te sturen naar informatieverzoek@vektis.nl. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.