Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Personen met een zintuiglijke handicap, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura. Voor gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: SGZdata@cbs.nl. SGZ neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2019.