Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

Personen met een zintuiglijke handicap, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Dit bestand bevat gegevens over alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor de zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Bestanden beschikbaar over de periode 2015-2019.