Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. Bestanden beschikbaar over de periode 2013-2017.