Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik

Een korte beschrijving van de beschikbare Gezondheid en Zorg microdatabestanden, gebaseerd op registers. Per onderwerp wordt aangegeven welke registerbestanden beschikbaar zijn, de globale inhoud daarvan, de populatie, de volledigheid van de bestanden en de belangrijkste aandachtspunten. Wanneer relevant wordt ook aangegeven wanneer welk bestand gebruikt dient te worden.Het gaat hier alleen om een beschrijving op hoofdlijnen. De details van de bestanden staan beschreven in de CBS-catalogus van microbestanden. De in dit document beschreven bestanden zijn gekoppeld met het Nederlandse bevolkingsregister. Het bevolkingsregister wordt bij oudere bestanden vaak aangeduid met de oude naam: Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); voor nieuwere bestanden meestal met de nieuwe naam: Basisregistratie Personen (BRP).