Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het zorgjaar zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2009 t/m 2014. Is de opvolger van ZORGZVTAB.