Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector

 De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

In de enquête wordt informatie verzameld over zelfstandig ondernemers zonder personeel die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de redenen waarom ze werkzaam zijn als zelfstandige en de thema's scholing en vaardigheden en gezond en veilig werken.

De vragen zijn afgestemd op de vragen in de werknemersenquête (WNE) zodat de situatie van zelfstandigen en werknemers in de zorg vergeleken kan worden. Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Bestand beschikbaar voor 2023.