Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het zorgjaar gebruik hebben gemaakt van Wmo-maatwerkvoorzieningen waarvan de kosten voor komen rekening van de Wmo-2015 (Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015) en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015 t/m 2022.
.