PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015

Deze dataset bevat informatie over de verlies- en winstrekening van bedrijven (praktijken) van zorgverleners. Per beroepsgroep bestaat de populatie uit alle zelfstandige ondernemers in de zorg, waarvan de bedrijven als benadering fungeren van de betreffende bedrijfsklasse zoals onderscheiden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2020.