PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken

Deze dataset bevat informatie over de verlies- en winstrekening van bedrijven (praktijken) van zorgverleners. Per beroepsgroep bestaat de populatie uit alle zelfstandige ondernemers in de zorg, waarvan de bedrijven als benadering fungeren van de betreffende bedrijfsklasse zoals onderscheiden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.