Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn

Het bestand bevat gegevens van het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn. Doel van het onderzoek is het vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn.

Bij sociale samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat het om de waardering van verschillende aspecten van de leefsituatie.