Blv2020: Belevingen

Aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. Elk jaar staat een ander, maatschappelijk relevant thema centraal. Belevingen is een landelijk onderzoek. In de meeste edities bestaat de doelpopulatie uit de volwassen (18+) bevolking die behoren tot particuliere huishoudens, zo ook in 2020. In dit jaar was het onderzoek gericht op klimaatverandering en energietransitie, waarbij thema’s als duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, vleesconsumptie en klimaatbewust leven aan bod kwamen. Bestand beschikbaar over 2020.