Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg

Het PGBAWBZ bestand bevat gegevens over door zorgkantoren aan personen toegekende persoonsgebonden budgetten (pgb) waarmee zij zelf zorg kunnen inkopen die gefinancierd is uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of, vanaf 2015, uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2011-2022.