Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura (zin) en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Het bestand bevat gegevens over alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor de wijkverpleging.Voor gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: SGZdata@cbs.nl. SGZ neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.