Sdi: Sociaal domein index

De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is eigenaar van dit bestand. Mogelijke gebruikers dienen toestemming gekregen te hebben om dit bestand te mogen gebruiken. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2017 en 2021.