Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen die in het zorgjaar gebruik hebben gemaakt van zorg in natura waarvan de kosten voor rekening van de Wet Langdurige zorg (Wlz) komen. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt (zorg met verblijf), of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert (volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt)). Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen.

Alleen declaraties met een begindatum die voor de overlijdensdatum van de cliënt ligt, zijn in dit bestand opgenomen. Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura.

Partijen die gebruik willen maken van gegevens die door Vektis namens de zorgverzekeraars zijn geleverd aan het CBS, dienen daarvoor een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kan worden verkregen via microdataservices@cbs.nl De aanvrager dient het aanvraagformulier te sturen naar informatieverzoek@vektis.nl.

Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2015 t/m 2022.